{{title}}
{{item.name_hebrew}} | {{item.name_eng}}

להלן רשימת סוגי המוצרים המותרים לשימוש בפסח: זריקות, פתילות, תכשירי חוקן, משחות המיועדות לשימוש חיצוני, טיפות המיועדות לעיניים ולאזנים, משאפים, תכשירים לאינהלציה וכל חומרי החיטוי שעל פני העור העומדים לשימוש חיצוני ולא למתן דרך הפה.
מומלץ לעין בהקדמה טרם החיפוש באפליקציה.

לפני החיפוש, שימו לב
*
התרופה אינה מופיעה ברשימת התרופות הכשרות לפסח. מוצע להיוועץ ברופא המטפל לאיתור חלופה כשרה לפסח. אם אין חלופה כשרה מוצע לשאול שאלת רב. למידע נוסף חייג:  03-7471818 או 2701*